Ερευνητικές Εργασίες

Posted in Ερευνητικές Εργασίες

Οι ερευνητικές εργασίες αποτελούν διακριτή ενότητα του Προγράμματος Σπουδών. Τα θεμάτα για τις Ερευνητικές Εργασίες για την Α΄ και τη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου και Α΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου αναφέρονται σε κάποιον ή κάποιους από τους επόμενους κύκλους:α) «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες», β) «Τέχνη και Πολιτισμός», γ) «Τεχνολογία και Ανάπτυξη» και δ) «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε τις οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας (project) της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Α΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015. 

 

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT