11ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Νομοθεσία-εγκύκλιοι Υπουργική Απόφαση: Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.). /Μηχανή αναζήτησης θεμάτων

Υπουργική Απόφαση: Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.). /Μηχανή αναζήτησης θεμάτων

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β ́ 5787/30-12-2020 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 173678/ΓΔ4/22-12-2020 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.)»

Στον παρακάτω σύνδεσμο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής που έχει δημιουργηθεί ειδικά για την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες για τα μαθήματα που εξετάζονται το 2020-21 με την Τ.Θ.Δ.Δ. (ειδικά για φέτος, μόνο της Α’ Λυκείου):

Τράπεζα Θεμάτων – Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Επίσης, θα βρείτε μια πολύ χρήσιμη μηχανή αναζήτησης των θεμάτων, με παρουσίαση ανά μάθημα και ανά τύπο θέματος (2ο ή 4ο) στον παρακάτω σύνδεσμο:

Αναζήτηση θεμάτων