11ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Πανελλήνιες εξετάσεις H εξεταστέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για το έτος 2024

H εξεταστέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για το έτος 2024

Στο ΦΕΚ Β ́ 4768/27-07-2023 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 82785/Δ2/24-07-2023 Υ.Α. (ΑΔΑ:9ΩΟΗ46ΝΚΠΔ-ΩΡΙ) με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2024 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ ́ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου»