11ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Πανελλήνιες εξετάσεις H εξεταστέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για το έτος 2023

H εξεταστέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για το έτος 2023

Στο ΦΕΚ Β ́ 3731/14-07-2022 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 85745/Δ2/11-07-2022 Υ.Α. με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2023 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ ́ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου»