ΦΕΚ: Λειτουργία εκπαιδευτικών δομών για το σχ. έτος 2021-22. Μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του COVID-19

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 4187/10.09.2021 η υπ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) αναφορικά με τη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών για το σχολικό έτος 2021-22 και κοινοποιούνται τα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.

Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε/κατεβάσετε το σχετικό ΦΕΚ: