Καθορισμός εξεταστέας ύλης Βιολογίας Β’ τάξης Γενικού Λυκείου, σχ. έτος 2021-22

Κοινοποιήθηκε η εξεταστέα ύλη για το μάθημα της Βιολογίας Β Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-22. Σας υπενθυμίζουμε ότι το μάθημα της Βιολογίας στη Β’ Λυκείου εξετάζεται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις (ομάδα Α’ μαθημάτων) και ότι εφέτος έχει ανακοινωθεί ότι θα λειτουργήσει η Τράπεζα Θεμάτων.