11ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Νεοελληνική Γλώσσα Καθορισμός εξεταστέας ύλης Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Α΄ και Β’ τάξης Γενικού Λυκείου, σχ. έτος 2023-24

Καθορισμός εξεταστέας ύλης Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Α΄ και Β’ τάξης Γενικού Λυκείου, σχ. έτος 2023-24