11ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Ξένες Γλώσσες Καθορισμός εξεταστέας ύλης Αγγλικών Α΄ και Β’ τάξης Γενικού Λυκείου, σχ. έτος 2023-24

Καθορισμός εξεταστέας ύλης Αγγλικών Α΄ και Β’ τάξης Γενικού Λυκείου, σχ. έτος 2023-24