Ωράριο μαθημάτων κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Σας ενημερώνουμε ότι στις περιπτώσεις εκείνες όπου ενεργοποιείται η εξ αποστάσεως διδασκαλία, είτε λόγω εφαρμογής μέτρων καραντίνας για υγειονομικούς λόγους είτε λόγω κατάληψης του σχολείου, ισχύει το παρακάτω τροποποιημένο ωράριο των εξ αποστάσεως μαθημάτων:

ΩΡΕΣΩΡΑΡΙΟ
1η 8.30-9.05
2η 9.20-9.55
3η 10.10-10.45
4η11.00-11.35
5η11.50-12.25
6η12.40-13.15
7η 13.30-14.05