11ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Βιολογία Οδηγίες για τη διδασκαλία της Βιολογίας 2023-24

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Βιολογίας 2023-24

Οδηγίες για την Α΄ Λυκείου:

Οδηγίες για τη Β΄ Λυκείου:

Οδηγίες για τη Γ΄ Λυκείου: