11ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Πανελλήνιες εξετάσεις Y.A. τροποποίησης της κατάταξης των σχολών της Tριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία – ειδικά μαθήματα

Y.A. τροποποίησης της κατάταξης των σχολών της Tριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία – ειδικά μαθήματα

Δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο:

Α) η εγκύκλιος με την οποία διαβιβάζεται η Υ.Α. τροποποίησης της κατάταξης των Σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Επιστημονικά Πεδία και η Υ.Α.  που αφορά στα ειδικά μαθήματα που εξετάζονται οι υποψήφιοι για την εισαγωγή σε Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και

Β) τα σχετικά ΦΕΚ που αναφέρονται στην ανωτέρω εγκύκλιο.