Οδηγός Erasmus+ 2022

Δημοσιεύθηκε ο Οδηγός 2022 για το πρόγραμμα Erasmus+.

Με αυξημένο προϋπολογισμό στο πλαίσιο της Πρόσκλησης προτάσεων για το 2022, το Πρόγραμμα Erasmus+ αναμένεται να προσφέρει τη δυνατότητα σε ακόμη μεγαλύτερο αριθμό ατόμων και φορέων να λάβουν μέρος σε αυτό και να επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους, καθώς δίνει έμφαση σε:

·        Εκπαίδευση και κατάρτιση

·        Προσωπική και επαγγελματική καλλιέργεια

·        Φιλίες και αναμνήσεις

Ταυτόχρονα, η συμπερίληψη συνεχίζει να αποτελεί βασική προτεραιότητά του.

Στον Οδηγό Erasmus+ 2022 περιλαμβάνονται:

·        Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων

·        Οι προτεραιότητες του Προγράμματος

·        Οι δράσεις που υποστηρίζονται

·        Η διαθέσιμη χρηματοδότηση για κάθε δράση

·        Πληροφορίες για τη συμμετοχή