11ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Ανακοινώσεις Πρόσκληση-Επιλογή-Κατανομή Στρατιωτικού Προσωπικού(Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2004)

Πρόσκληση-Επιλογή-Κατανομή Στρατιωτικού Προσωπικού(Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2004)

Ενημερώνουμε τους άρρενες μαθητές μας που είναι γεννηθέντες το 2004 σχετικά με την υποχρέωσή τους για κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες κατά το χρονικό διάστημα από 02
Ιανουαρίου 2022 έως τις 31 Μαρτίου 2022.