11ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Βιολογία Τα νέα Προγράμματα Σπουδών στη Βιολογία

Τα νέα Προγράμματα Σπουδών στη Βιολογία

Το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών θα εφαρμοστεί πιλοτικά – σε συνδυασμό με τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών – σε όλα τα Πρότυπα και Πειραματικά Γενικά Λύκεια της χώρας κατά τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023.
Από το σχολικό έτος 2023-2024 θα εφαρμοστεί στην Α’ τάξη όλων των Γενικών Λυκείων της χώρας. Από το σχολικό έτος 2024-2025 θα εφαρμοστεί στην Β’ τάξη όλων των Γενικών Λυκείων της χώρας. Από το σχολικό έτος 2025-2026 θα εφαρμοστεί στην Γ’ τάξη όλων των Γενικών Λυκείων της χώρας.