Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας 2021-2022: Παράταση αιτήσεων και αναβολή διεξαγωγής της Α΄ φάσης

Μετάθεση ημερομηνίας για τη διεξαγωγή του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας 2022
Η Οργανωτική Επιτροπή του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας (ΠΔΒ), λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες συνθήκες της συνεχιζόμενης πανδημίας της Covid-19, αποφάσισε την αναβολή της διεξαγωγής της Ά φάσης του ΠΔΒ 2022.
Οι λόγοι που μας οδήγησαν σε αυτή την απόφαση είναι καθαρά υγειονομικοί και σχετίζονται με την έξαρση των κρουσμάτων της πανδημίας το παρόν χρονικό διάστημα, καθώς και με τη σταθερή πεποίθησή μας ότι ο διαγωνισμός δεν θα πρέπει να θέσει στον παραμικρό κίνδυνο τους/τις συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς, πεποίθηση την οποία, ως Βιολόγοι, υποστηρίζουμε αταλάντευτα.
Ορίζουμε λοιπόν νέες ημερομηνίες, ευελπιστώντας, με βάση τα ισχύοντα μοντέλα, να επικρατήσουν υγειονομικά ασφαλέστερες συνθήκες.
Συγκεκριμένα,
Α) η Α΄ φάση του ΠΔΒ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Μαρτίου 2022 στις 9.30 πμ

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, οι ατομικές δηλώσεις συμμετοχής των μαθητών/τριών στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού (www.pdbio.pev.gr) θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022.
Μετά από αυτή την ημερομηνία καμία ατομική δήλωση δεν θα γίνει δεκτή. Στα εξεταστικά κέντρα δεν θα γίνονται δεκτοί μαθητές οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει ατομική δήλωση.
Οι δηλώσεις των σχολείων προς τις Δ/νσεις Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης θα αποσταλούν μέχρι την Τρίτη 1 Μαρτίου 2022, ενώ οι ΔΔΕ θα πρέπει να προχωρήσουν στον ορισμό Εξεταστικών Κέντρων μέχρι την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022.
Θα αναρτηθεί εντός της εβδομάδας αναλυτική ανακοίνωση σχετικά με τον τρόπο δήλωσης συμμετοχής των μαθητών/τριων στην ιστοσελίδα του ΠΔΒ , καθώς παρατηρήθηκε σημαντικός αριθμός περιστατικών παρερμηνείας της εγκυκλίου, τόσο από μαθητές/τριες όσο και από συναδέλφους Βιολόγους εκπαιδευτικούς.
Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού θα τηρηθούν αυστηρά τα αντίστοιχα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα ισχύουν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και για τη λειτουργία
των σχολείων.

Β) Η Β΄ και Γ΄ φάση του ΠΔΒ θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα 16-20 Απριλίου 2022 σε δύο συνεχόμενες ημέρες. Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί μετά την Α φάση.


Κατά τα λοιπά ισχύει η Φ15/161828/Δ2/10-12-2021 με την επισυναπτόμενη προκήρυξη.

Η Οργανωτική Επιτροπή
Του ΠΔΒ 2022

Δείτε και την σχετική προηγούμενη ανάρτηση στην ιστοσελίδα του σχολείου μας:

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας 2021-2022