11ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Ευρωπαϊκά προγράμματα,Σχολεία Πρέσβεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου “Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου”: Yβριδική διάσκεψη με τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Δημήτρη Παπαδημούλη.

“Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου”: Yβριδική διάσκεψη με τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Δημήτρη Παπαδημούλη.

Στα πλαίσια της συμμετοχής του σχολείου μας στο πρόγραμμα “Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου”, στις 25/2/2022, μαθήτριες και οι μαθητές του προγράμματος συναντήθηκαν σε μια υβριδική διάσκεψη με τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Δημήτρη Παπαδημούλη.

Φωτογραφίες από την διάσκεψη:

https://drive.google.com/drive/folders/14dU0QW6GBuLmxebs7IMV0jpEx5ZIqgs9?usp=sharing