Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού ως μέσο βελτίωσης της λειτουργίας του σχολείου: Διαχείριση άγχους

Στα πλαίσια της συνεργασίας του 11ου Λυκείου και με το Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας & Οδικής Ασφάλειας του ΕΛΜΕΠΑ, έγιναν δύο συναντήσεις ομάδας κοινωνιολόγων και ψυχολόγων με τους μαθητές της Γ τάξης του σχολείου μας. Η πρώτη συνάντηση έγινε στις 21 Φεβρουαρίου με θέμα ¨Διαχείριση άγχους¨ και η δεύτερη 21 Μαρτίου με θέμα ¨Τόνωση αυτοπεποίθησης¨. Στις συναντήσεις αυτές έγιναν βιωματικά εργαστήρια με σκοπό να λάβουν βοήθεια οι μαθητές μας, στη διαχείριση του άγχους τους για τις πανελλήνιες εξετάσεις.
Συντονιστής Δράσης: ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Καθηγητές : Καραγκούνης Γεώργιος, Ασλάνης Νικόλας, Ζαμπάλου Σοφία
https://drive.google.com/file/d/1jRsy_HWjrtpfKu3t30hLflUhohRHMcgG/view?usp=sharing