11ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Φυσική Μεταβατικό πρόγραμμα σπουδών Φυσικής Προσανατολισμού Γ΄ ΓΕΛ από το 2022-2023

Μεταβατικό πρόγραμμα σπουδών Φυσικής Προσανατολισμού Γ΄ ΓΕΛ από το 2022-2023

Το Πρόγραμμα Σπουδών (μεταβατικό) του μαθήματος της Φυσικής της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου ορίζεται ως εξής:
Γενική ενότητα 1 – ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ
Γενική ενότητα 2 – ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Γενική ενότητα 3 – ΚΥΜΑΤΙΚΗ
Γενική ενότητα 4 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ […]
Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2022-2023.
Διαβάστε την απόφαση στο σχετικό ΦΕΚ: