11ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Ευρωπαϊκά προγράμματα,Σχολεία Πρέσβεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Έκθεση αξιολόγησης για τις δράσεις των σχολείων στο πλαίσιο του προγράμματος Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Έκθεση αξιολόγησης για τις δράσεις των σχολείων στο πλαίσιο του προγράμματος Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το σχολείο μας έλαβε μέρος με επιτυχία στο πρόγραμμα “Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου” για τη σχολική χρονιά 2021-2022. Συγκέντρωσε τελική βαθμολογία 83 /100 και αναγορεύεται ως “Σχολείο-Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου” και κατ’ αντιστοιχία οι συμμετέχοντες μαθητές και εκπαιδευτικοί αναγορεύονται σε “Μαθητές-Πρέσβεις” και “Καθηγητές-Πρέσβεις”, τίτλος που θα ισχύει για ένα έτος. Επίσης, με τη βαθμολογία που συγκέντρωσε θα έχει εγγυημένη θέση για την επόμενη χρονιά! 

Ακολουθεί η έκθεση αξιολόγησης των δράσεων των σχολείων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα “Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου” τη σχολική χρονιά 2021-2022. Η κατάταξη των σχολείων είναι αναρτημένη στον πίνακα 4 της έκθεσης στις σελίδες 166-169.

Τα τιμητικά διπλώματα για τα σχολεία και τους συμμετέχοντες καθηγητές και μαθητές θα αποσταλούν εντός του Σεπτεμβρίου. Περί το τέλος Αυγούστου θα αποσταλεί πρόσκληση συμμετοχής για τη νέα σχολική χρονιά (2022-2023).

Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα σχολεία και στους συμμετέχοντες που συμπλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα.