11ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Ανακοινώσεις Η ατομική μας ευθύνη στην αντιμετώπιση του Κορωνοϊού-Σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής

Η ατομική μας ευθύνη στην αντιμετώπιση του Κορωνοϊού-Σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, μετά τη λήψη μέτρων από την πλευρά της Πολιτείας, εξέτασε το ζήτημα της ατομικής ευθύνης των πολιτών για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID 19. Στη σύσταση που συνέταξε και κοινοποίησε επισημαίνονται τα παρακάτω, τα οποία οφείλουμε όλοι μας να τα λάβουμε σοβαρά υπόψιν μας:

1. Η λήψη μέτρων από την πλευρά της Πολιτείας δεν αρκεί από μόνη της για τη θωράκιση της κοινωνίας από την πανδημία

2. Η ενεργοποίηση της ατομικής υπευθυνότητας τους καθενός από εμάς συνιστά κρίσιμο όρο για να υπάρξουν τα αποτελέσματα που έχει λάβει η Πολιτεία προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος της υγείας

3. Ο καθένας από εμάς είναι ατομικά υπεύθυνος για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων αποτροπής της διάδοσης της συγκεκριμένης νόσου, ακολουθώντας αποκλειστικά τις οδηγίες των αρμόδιων οργάνων της Πολιτείας, ιδίως του ΕΟΔΥ

4. Δεν δικαιολογείται να θέτουμε σε κίνδυνο με τη συμπεριφορά μας τους γύρω μας (την οικογένειά μας, τους φίλους μας, τους συναδέλφους μας)

5. Πρέπει να προσαρμόσουμε κάθε επιμέρους δραστηριότητά μας στον κοινό στόχο της αποτροπής της πανδημίας.

Παρακάτω επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της Σύστασης της Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής.

Σύσταση Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής