Σχετικά με το μάθημα της Βιολογίας της Α (Α1,Α2,Α3,Α7) και Β Λυκείου

Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία της Διδακτέας Ύλης στα τμήματα Α1, Α2, Α3 και Α7 και σε όλα τα τμήματα της Β Λυκείου ολοκληρώθηκε με τη χρήση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Εφαρμόστηκε ταυτόχρονα η ασύγχρονη εκπαίδευση (ανάρτηση υλικού στην πλατφόρμα eclass.sch.gr) και η σύγχρονη εκπαίδευση (σε εβδομαδιαία βάση διδασκαλία από την πλατφόρμα Webex). Με δεδομένο ότι η παρακολούθηση των μαθημάτων είχε προαιρετικό χαρακτήρα και για διάφορους λόγους αρκετοί μαθητές δεν τα παρακολούθησαν, εννοείται πως τυπικά δεν θεωρείται η παραπάνω ύλη και διδαχθείσα.

Ο περιορισμένος χρόνος επαναλειτουργίας των τάξεων Α και Β Λυκείου μετά την άρση των μέτρων που αφορουν στα σχολεία δεν αφήνει πολλά περιθώρια για ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης στην Βιολογία στα τμήματα Α1, Α2, Α3 και Α7 και σε όλα τα τμήματα της Β Λυκείου. Όμως οι μαθητές/τριες έχουν πάντα τη δυνατότητα πρόσβασης στο ήδη αναρτημένο υλικό στο  eclass.sch.gr, το οποίο υλικό καλύπτει πλήρως και ποιοτικά όλη την υπόλοιπη διδακτέα ύλη.

Το υλικό αυτό περιλαμβάνει:

1. Διαφάνειες των παραδόσεων

2. Σημειώσεις του μαθήματος

3. Πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό (εικόνες, animations, διαδραστικές σελίδες)

4. Φύλλα ερωτήσεων με ερωτήσεις εμπέδωσης της θεωρίας

5. Πλήρως απαντημένα όλα τα φύλλα ερωτήσεων

6. Χρήσιμους συνδέσμους στο Διαδίκτυο για περαιτέρω μελέτη

Από τον καθηγητή Βιολογίας της Α Λυκείου (τμήματα Α1, Α2, Α3 και Α7 ) και Β Λυκείου

Θωμά Ιωαννίδη