11ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Πανελλήνιες εξετάσεις ΥΑ: Τρόπος εξέτασης Πανελλαδικών μαθημάτων 2023

ΥΑ: Τρόπος εξέτασης Πανελλαδικών μαθημάτων 2023

Σας κοινοποιούμε την με αριθμ. Φ.251/119188/Α5 (Β’ 5136) Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) με την οποία
καθορίζεται ο τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων στις πανελλαδικές 2023, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 και εφεξής.