Νόμος υπ’ αριθμ. 4692 “Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις”

Μπορείτε να διαβάσετε όλο τον νόμο που αφορά στις αλλαγές στα σχολεία, από το σχετικό ΦΕΚ

νόμος4692-20