11ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Πανελλήνιες εξετάσεις 29/11/22 ως και 12/12/22: Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για Πανελλήνιες εξετάσεις 2023

29/11/22 ως και 12/12/22: Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για Πανελλήνιες εξετάσεις 2023

Σας κοινοποιούμε τα σχετικά με την υποβολή Αίτησης Δήλωσης των υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2023.

Η προθεσμία υποβολής είναι από Τρίτη 29-11-2022 ως και  Δευτέρα 12-12-2022. Μέσα σε αυτήν την προθεσμία,  οι Αιτήσεις υποβάλλονται και καταχωρίζονται οριστικά στο ΠΣ myschool.