11ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Youth exchange Πρόγραμμα P.A.G.E. (Peer Advocacy for Gender Equality): Δημιουργία ιστοσελίδας

Πρόγραμμα P.A.G.E. (Peer Advocacy for Gender Equality): Δημιουργία ιστοσελίδας

Η ελληνική ομάδα του ευρωπαϊκού προγράμματος Youth Exchange P.AG.E. στα πλαίσια της διάχυσης των αποτελεσμάτων των κινητικοτήτων δημιούργησε την παρακάτω ιστοσελίδα:

https://erasmusgenderequality.weebly.com/ 

Μία σύντομη περιγραφή του προγράμματος

Κωδικός Προγράμματος: 2019-2-HU01-KA105-061329
Τύπος: Erasmus+ – Ανταλλαγή Νέων
Προϋπολογισμός: 40.254,00€
Διαχειριστής: Ουγγρικό ιδιωτικό σχολείο
​Διάρκεια: 15 μήνες (1/8/2019-31/10/2020)
Αριθμός/διάρκεια κινητικοτήτων: 3/15 ημέρες
Συμμετέχοντες μαθητές-τριες/ καθηγητές-τριες: 7/2​
Αρχηγοί ελληνικής ομάδας: Θωμάς Ιωαννίδης (καθηγητής Βιολογίας), Ευάγγελος Σηφάκης (καθηγητής Αγγλικών, διευθυντής)

Οι νέοι συμμετέχοντες θα διερευνήσουν αρχικά την κατάσταση των φύλων στις χώρες τους, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Για το σκοπό αυτό, θα πραγματοποιήσουν έρευνες πεδίου μεταξύ των μελών της οικογένειάς τους και των γνωστών τους και έρευνα στο διαδίκτυο για διάσημες γυναίκες που έχουν συμβάλλει στην κοινωνική αλλαγή, στην επιστήμη ή στις τέχνες. Στη συνέχεια,  θα ξεκινήσουν κοινωνική εκστρατεία στο σχολείο τους και στο περιβάλλον τους. Θα ακολουθήσει μια ηλεκτρονική εκστρατεία χρησιμοποιώντας τα μέσα ενημέρωσης τόσο στις εθνικές τους γλώσσες όσο και στα αγγλικά για να απευθυνθούν στους συνομηλίκους τους στις χώρες τους και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Θα συμπεριληφθούν επίσης μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) της Ουγγαρίας και της Ισπανίας, με έργο την προώθηση της ισότητας των φύλων. Οι εκπρόσωποί των ΜΚΟ θα διοργανώσουν πρώτα εργαστήρια για τους υπεύθυνους καθηγητές  στην προπαρασκευαστική συνάντηση καθώς και για τους νέους συμμετέχοντες στις δύο μετακινήσεις.

1. Ανταλλαγή νέων στη Βουδαπέστη, Ουγγαρία
Οι νέοι συμμετέχοντες θα ασχοληθούν με θέματα φύλου: ορισμός, σημασία, ρόλος των γυναικών στην κοινωνία στην Ευρώπη
και έξω από αυτήν, τα στερεότυπα, ενίσχυση δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη συνεργασία: σιγουριά, εν συναίσθηση, αυτοπεποίθηση, θα ανακαλύψουν την πόλη από την άποψη του φύλου, θα μάθουν για τις συγκρούσεις που σχετίζονται με το φύλο, την αλλαγή των ρόλων, πιθανές λύσεις στα ζητήματα φύλου, τι και πώς θα υποστηρίξουν σε μια κοινωνική εκστρατεία.

2. Ανταλλαγή νέων στη Σεβίλλη, Ισπανία
Οι νέοι συμμετέχοντες θα ασχοληθούν με ζητήματα φύλου: μέσα ενημέρωσης και ψεύτικα νέα, θα περιηγηθούν στο Διαδίκτυο για πληροφορίες, ειδήσεις σχετικά με θέματα φύλου στις χώρες εταίρους, γυναίκες σε διαφημίσεις, διάσημες γυναίκες που συνέβαλαν σε κοινωνικές αλλαγές ή σε τέχνες, θα ανακαλύψουν την πόλη από την άποψη του φύλου, πορνεία, ιδανική κοινωνία, πώς να πραγματοποιήσουν μια κοινωνική εκστρατεία κοινωνικών με τη χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Θα συμμετάσχουν συνολικά 7 νέοι συμμετέχοντες (6 στην πρώτη μετακίνηση και 7 στη δεύτερη) από κάθε εταίρο του έργου, οι ίδιοι και στους δύο ανταλλαγές νέων. Θα είναι μεταξύ 14 και 16 ετών, με ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων, με τουλάχιστον B1 επίπεδο αγγλικών ή υψηλότερο.
Θα επιλεγούν  νέοι που ενδιαφέρονται για ζητήματα φύλου, ανοιχτόμυαλοι, επικοινωνιακοί, πρόθυμοι να εργαστούν σε διακρατικές ομάδες, να συμβάλουν στην αλληλεγγύη μεταξύ των ομότιμων, με επιτόπια έρευνα και με εκστρατείες, με ενεργό τρόπο, προκειμένου να προωθηθεί η ισότητα των φύλων, πριν και μετά τις ανταλλαγές νέων.