11ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Ανακοινώσεις Προκήρυξη διαγωνισμού για τον λογότυπο του σχολείου

Προκήρυξη διαγωνισμού για τον λογότυπο του σχολείου

Η Διεύθυνση του 11ου ΓΕΛ Ηρακλείου προκηρύσσει διαγωνισμό για τον λογότυπο του σχολείου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές/τριες του σχολείου μας. Καθένας/μία μπορεί να συμμετέχει με ένα έως τρία (1-3) σχέδια σε χειρόγραφη ή ηλεκτρονική μορφή. Οι λογότυποι μπορούν να υποβάλλονται στο γραφείο του Διευθυντή ή να αποστέλλονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου μέχρι και τις 20/1/2023.

Το έπαθλο για τον λογότυπο που θα επιλεγεί θα είναι δωρεάν συμμετοχή στην πολυήμερη εκδρομή, αν πρόκειται για μαθητή/τρια της Α’ ή της Β’ τάξης, και το μισό της συμμετοχής στην πολυήμερη, αν πρόκειται για μαθητή/τρια της Γ’ τάξης.