11ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Νέα,Περιβαλλοντική ομάδα Περιβαλλοντική ομάδα: Αποτέλεσμα κλήρωσης λαχειοφόρου αγοράς

Περιβαλλοντική ομάδα: Αποτέλεσμα κλήρωσης λαχειοφόρου αγοράς

Ο τυχερός αριθμός της κλήρωσης της λαχειοφόρου αγοράς του 11ου Λυκείου που έγινε την Τετάρτη 6/3/24 στο Σχολείο και κερδίζει διήμερο στα Χανιά είναι το νο 0623 που ανήκει στην Κουρτικάκη Ιωάννα.