11ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Πανελλήνιες εξετάσεις Έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδ. έτους 2024-25

Έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδ. έτους 2024-25