11ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Πανελλήνιες εξετάσεις Διαδικασίες διενέργειας εξετάσεων για εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι.

Διαδικασίες διενέργειας εξετάσεων για εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι.

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 1519 τ. Β ́/7-3-2024 δημοσιεύτηκε η υπό στοιχεία Φ.253/19033 Α5/2024 Υπουργική Απόφαση με θέμα « Διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων για την εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α ́ 142), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 383 του ν. 4957/2022 (Α ́ 141) καθώς και η σύσταση, η συγκρότηση, το πλαίσιο λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των οργάνων που θεσπίζονται προς το σκοπό της διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών.», που θα εφαρμοστούν από τις πανελλαδικές εξετάσεις 2024 και εφεξής.
Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση έχει αναρτηθεί στον επίσημο ιστοχώρο του ΥΠΑΙΘΑ και συγκεκριμένα στη διαδρομή ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -> Εξετάσεις -> Εξετάσεις για τα Μουσικά Τμήματα -> Ανακοινώσεις.

Μπορείτε να δείτε το link εδώ:

https://www.minedu.gov.gr/eksetaseis-gia-ta-mousika-tmimata/anakoinoseis