11ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Νέα Ενημέρωση υποψηφίων μαθητών/-τριών για το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ενημέρωση υποψηφίων μαθητών/-τριών για το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Προς ενημέρωση σας προωθούμε την ιστοσελίδα που δημιούργησε το Πανεπιστήμιο Κρήτης  με τίτλο: «Γιατί να σπουδάσω στο Πανεπιστήμιο Κρήτης» https://visit.uoc.gr/   με στόχο την πληροφόρηση των υποψηφίων μαθητών/ μαθητριών, ενόψει της υποβολής των μηχανογραφικών τους δελτίων.

Μέσα από την ιστοσελίδα  οι μαθητές / μαθήτριες μπορούν  να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για το Ίδρυμά, τα Τμήματα και τις Σχολές, καθώς και για τα πλούσια προγράμματα σπουδών.