11ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Πανελλήνιες εξετάσεις Τρόπος υπολογισμού μορίων υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2021 για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Τρόπος υπολογισμού μορίων υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2021 για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι με την αριθμ.Φ.251/112720/Α5/31-8-2020 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3821
τ.Β ́, καθορίστηκε ο τρόπος υπολογισμού του συνολικού αριθμού μορίων υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (πανελλαδικές εξετάσεις 2021), με βάση τους βαθμούς των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας που προβλέπονται για κάθε Επιστημονικό Πεδίο.