Κατανομή τμημάτων σε αίθουσες για το σχ. έτος 2021-22

Προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων η κατανομή των τμημάτων Γενικής Παιδείας και Ομάδων Προσανατολισμού για το σχολικό έτος 2021-22 έχει ως εξής:

 ΤΜΗΜΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

 ΤΜΗΜΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

 

Α1

6(1ος όροφος)

Γ1+Γ1α(ανθρωπιστικών)

13(2ος όροφος)

 

Α2

7(1ος όροφος)

Γ2+Γ2α(ανθρωπιστικών)

14(2ος όροφος)

 

Α3

8(1ος όροφος)

Γ3+Γθ(θετικών)

15(2ος όροφος)

 

Α4

9(1ος όροφος)

Γ4+Γυγ1(Υγείας)

19(2ος όροφος)

 

Α5

10(1ος όροφος)

Γ5 + Γυγ2 (Υγείας)

Εργαστήριο Φυσικών  Επιστημών

 

Α6

11(1ος όροφος)

Γ6+Γοπ(Οικονομίας- Πληροφορικής)

20(2ος όροφος)

 

A7

12(1ος όροφος)

Γ7+Γοπ (Οικονομίας- Πληροφορικής)

18(2ος όροφος)

 

Α8

17(2ος όροφος)

Το μάθημα της πληροφορικής

Εργαστήριο Πληροφορικής

 

B1+ Β1α (ανθρωπιστικών)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ(ισόγειο)

 

  

 

B2+ Β2α (ανθρωπιστικών)

1(ισόγειο)

 

 

 

B3+ Β1θ (θετικών)

2(ισόγειο)

 

 

 

B4+ Β2θ (θετικών)

3(ισόγειο)

 

     

 

 

B5+ Β3θ (θετικών)

4(ισόγειο)

 

     

 

 

B6+ Β4θ (θετικών)

5(ισόγειο)