Εγκύκλιος διακριθέντων αθλητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος2020-2021

Οι σχετικές αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά των αθλητών που πληρούν τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων Α, Β, Γ και Δ του κεφαλαίου Ι και επιθυμούν την εισαγωγή τους στη Τριτοβάθμια εκπ/ση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 υποβάλλονται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή από 30/9/2020 έως 9/10/2020 απευθείας στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων

Γραφείο 0090, “Επιτροπή Επιλογής Αθλητών έτους 2020”

Ανδρέα Παπανδρέου 37

ΤΚ 15180, ΜΑΡΟΥΣΙ