Αποτελέσματα εκλογών για ανάδειξη 5μελών μαθητικών συμβουλίων

Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των 5μελών συμβουλίων των τμημάτων. Τα αποτελέσματα με την σύνθεση των συμβουλίων ανά τμήμα κοινοποιούνται στον παρακάτω συνημμένο αρχείο:

Σύνθεση 5μελών 2020-21