11ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Νέα Χάρτης της Κυβέρνησης για την Υγειονομική Ασφάλεια και Προστασία από τη λοίμωξη Covid-19

Χάρτης της Κυβέρνησης για την Υγειονομική Ασφάλεια και Προστασία από τη λοίμωξη Covid-19

Σύμφωνα με τα νέα μέτρα όλη η Ελλάδα από τις 7 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου τίθεται σε καθεστώς lockdown.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική παντού.

Οι μετακινήσεις θα γίνονται μόνο με Βεβαίωση Άδειας Κυκλοφορίας, ηλεκτρονικά με αποστολή μηνύματος στο 13033 ή σε έντυπη μορφή.  Οι οδηγίες και τα απαραίτητα έντυπα θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://forma.gov.gr/

Τα νέα μέτρα που θα ισχύσουν στη χώρα από τις 7 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου παρουσιάζονται στον παρακάτω επικαιροποιημένο χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας από την COVID-19 που δημοσιοποίησε η Κυβέρνηση:

https://covid19.gov.gr/covid-map