Διεύθυνση

Διευθυντής: Ευάγγελος Σηφάκης (ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας)

Υποδιευθυντής: Νικόλαος Ασλάνης (ΠΕ03-Μαθηματικών)

Υποδιευθυντής: Γεώργιος Καραγκούνης (ΠΕ03-Μαθηματικών)