Διεύθυνση

Διευθυντής: Αντώνιος Φουντουλάκης (ΠΕ86-Πληροφορικής)

Υποδιευθυντής: Νικόλαος Ασλάνης (ΠΕ03-Μαθηματικών)

Υποδιευθύντρια: Ξένια Περακάκη (ΠΕ02-Φιλολόγων)