Το σχολείο μας

Το σχολείο μας, το 11ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου ιδρύθηκε το 1998 για να καλύψει ως Γενικό Λύκειο τις ανάγκες των Μεσαμπελιών, μιας ολοένα αναπτυσσόμενης περιοχής του Ηρακλείου Κρήτης.

Το μαθητικό δυναμικό του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2020-21 είναι της τάξης μεγέθους των 420-430 μαθητριών/-τών, περίπου, ενώ το εκπαιδευτικό προσωπικό απαρτίζεται από περίπου 38 καθηγήτριες/-τές όλων των ειδικοτήτων του Γενικού Λυκείου.