Μαθητές σε ρόλο Ευρωβουλευτή

Μαθητές από την Α’ και Β’ τάξη του Λυκείου μας συμμετείχαν για δύο ημέρες σε Διαδικτυακό  πρόγραμμα – προσομοίωση των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Συγκεκριμένα, τo Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης διοργάνωσε Διαδικτυακή Προσομοίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις Σχολικές Μονάδες των Δήμων που εντάσσονται στην Περιφέρεια Κρήτης το Σάββατο 13 Νοεμβρίου  2021 και την Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021.

Η δράση αφορούσε στην υλοποίηση Προσομοίωσης της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έλαβε χώρα διαδικτυακά μέσω ψηφιακής πλατφόρμας. Συμμετέχοντες ήταν 40 μαθητές, από Σχολικές Μονάδες της Περιφέρειας Κρήτης, της  Α’ και Β’ Λυκείου  (Ιδιωτικές, Δημόσιες ή ΕΠΑΛ). Ανάμεσα σε αυτούς, οι 6 μαθητές του σχολείου μας, ανταποκρίθηκαν απόλυτα στις απαιτήσεις του προγράμματος συμμετέχοντας δυναμικά σε όλα τα στάδια του  και συμβάλλοντας καθοριστικά στην ομαλή διεξαγωγή του.

 Η εν λόγω εξωσχολική δραστηριότητα ανέπτυξε τον διάλογο μεταξύ των συμμετεχόντων, οι οποίοι διαβουλεύτηκαν  ως Ευρωβουλευτές σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και την αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με θέμα «Για μια Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: προστασία της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών και συλλογική αντιμετώπιση των διασυνοριακών υγειονομικών κρίσεων».

Γενικότερα, η διαδικτυακή Προσομοίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει ως  στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, τις ευρωπαϊκές πολιτικές και την επιχειρηματολογία, αναδεικνύοντας τις δικές τους ιδέες και δεξιότητες κατά τη διάρκεια αυτού. Στόχος της προσομοίωσης  είναι η γνωριμία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η επέκταση των γνώσεων των μαθητών σχετικά με αυτή, τον τρόπο λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και τον τρόπο λήψεως αποφάσεων, καθώς και την ενίσχυση της ταυτότητας του Ευρωπαίου πολίτη.

Οι συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες του σχολείου ήταν οι: Μαντιδάκης Γιάννης(Α2), Τζαγκαράκης Μάνος (Α3), Χατζηπαρασκευαΐδη Κάλλη (Α8), Μακράκης Χάρης (Β3), Ποταμιανάκη Αλίκη (Β5), Ποταμιανάκη Αντωνία (Β5)