11ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Erasmus+ Μετακίνηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+KA1 με τίτλο «Coding All together»

Μετακίνηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+KA1 με τίτλο «Coding All together»