Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού ως μέσο βελτίωσης της λειτουργίας του σχολείου: Προαγωγή Υγείας – Σεξουαλική Αγωγή –Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα

Στις 13 Απριλίου, στο 11ο Λύκειο προσήλθε ομάδα προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: «Προαγωγή Υγείας – Σεξουαλική Αγωγή –Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα». Οι φοιτητές είναι ειδικά εκπαιδευμένοι σε αντικείμενα αγωγής υγείας και ενημέρωσαν όλους τους μαθητές της Γ τάξης, σε θέματα που αφορούν την αντισύλληψη, την προστασία από τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (Σ.Μ.Ν.), την σωστή χρήση προφυλακτικού και την ανάληψη προσωπικής ευθύνης όσον αφορά σε θέματα προσωπικής και δημόσιας υγείας.

Συντονιστής Δράσης: ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Καθηγητές : Καραγκούνης Γεώργιος, Ασλάνης Νικόλας, Ζαμπάλου Σοφία