11ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Ανακοινώσεις,Μαθήματα Εξεταστέα ύλη μαθημάτων Α’, Β’ και Γ’ Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις 2023-2024

Εξεταστέα ύλη μαθημάτων Α’, Β’ και Γ’ Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις 2023-2024