11ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Ανακοινώσεις Ψήφισμα διαμαρτυρίας Συλλόγου Διδασκόντων για την υποβάθμιση των μαθημάτων Κοινωνικών και Πολιτικών επιστημών στο Γενικό Λύκειο

Ψήφισμα διαμαρτυρίας Συλλόγου Διδασκόντων για την υποβάθμιση των μαθημάτων Κοινωνικών και Πολιτικών επιστημών στο Γενικό Λύκειο